פיקדון בנקאי

מדוע אין היגיון כלכלי ללקוחות בעלי הון להשקיע בפיקדונות בבנק בהשוואה לחלופות הקיימות בשוק ההון ובאפיקים האלטרנטיביים?

תחילה, כיצד בנוי פיקדון בנקאי?

פיקדון בנקאי הוא למעשה מתן הלוואה לבנק. הבנק מתחייב להעביר קרן פלוס ריבית לפי תנאי הפקדון. הסיכון בפועל הוא בפשיטת רגל של הבנק כאשר ככל ויתממש- בעל הפיקדון לא יקבל את כספי הפקדון בחזרה. פרט לכך, הפיקדון אינו נזיל (אלא אם מדובר בפיקדון יומי או שבועי שבו הריבית נמוכה יותר בהשוואה לפקדון ארוך טווח). בדומה לפיקדון, גם השקעה באגרת חוב של הבנק היא למעשה מתן הלוואה לבנק על פי תנאים מוגדרים מראש. בעוד תנאי הפקדון נקבעים על פי הסכם בין הלקוח לבין הבנק, תנאי האג”ח נקבעים על פי התשקיף של הבנק.

לעומת הדימיון בין פקדון בנקאי לרכישת אג”ח של הבנק, קיימים מספר הבדלים ביניהם אשר בהם באים לידי ביטוי יתרונותיה של אגרת החוב:

 נזילות – אגרת החוב נזילה וניתן למכור אותה בכל עת בבורסה, לעומת פיקדון שלא ניתן למוכרו ותנאי היציאה ממנו מוגדרים בהסכם.

תשואה – התשואה שניתן לקבל באיגרת החוב היא גבוהה מהפיקדון בבנק. לדוגמא פיקדון שנתי בבנק לאומי מגלם 3.5% תשואה בשנה ואילו אג”ח של לאומי מגלם כ 4.1%. כמו בפיקדון, התשואה באג”ח מובטחת ככל והמשקיע אינו מוכר את האגרת עד לעת הפדיון והבנק המנפיק לא פושט את הרגל.

פיזור – למעשה כאשר מפקידים כספים בפיקדון בבנק, הדבר דומה להשקעה באגרת חוב אחת. לעומת זאת, בבורסה ניתן לרכוש מדדי אג”ח, להיחשף למספר גדול יותר של אגחים ובכך להקטין את הסיכון.

ביטחונות – בישראל, בשונה מארה”ב, אין ביטוח על פיקדונות הציבור המופקדים בבנק. במקרה של פשיטת רגל, מחזיק הפיקדון לא צפוי לקבל כלום ! בעוד מחזיק האג”ח הוא נושה של הבנק וצפוי לקבל מלא/חלק מהכסף בהתאם לנכסי הבנק. 

בתחום העמלות קיים יתרון לפקדון הבנקאי לעומת אגרת החוב – בפקדונות אין עמלת כניסה ויציאה בעוד שלרכישה של אג”ח סחיר יש עמלות בבנק בנוסף לדמי משמרת.

במאמר מוסגר, באופן כללי, גם ההשקעה בבורסה באמצעות הבנק אינה כדאית בהשוואה לחלופות הקיימות:

כיום ניתן להיחשף לשוק החוב/אג”ח דרך מכשירים מעולים כמו: פוליסה פיננסית, קופות גמל להשקעה/תיקון 190. היתרונות למשקיע הם משמעותיים: מספר רב של מסלולי השקעה, ניתן לעבור בין מסלולים ללא אירוע מס, אין דמי משמרת, עלויות קנייה/מכירה אפסיות לעומת הבנק, מיסוי ריאלי רק בפדיון בפוליסה פיננסית עם פטור חלקי לפי פקודה 125ד לזכאים, פטור מלא ממס רווחי הון לפי תיקון 190 במשיכת קצבה מוכרת/מקרה פטירה לפני גיל 75, שילוב של השקעות אלטרנטיביות כחלק מנכסי הקופה ועוד ועוד.

נכחנו כי גם באפיקים האלטרנטיביים ישנן חלופות אטרקטיביות לפיקדונות. בהמלצתנו, לקוחות Gefen Family Office, השקיעו הון רב בשנים האחרונות באפיקים האלטרנטיביים והרוויחו תשואה משמעותית גבוהה יותר בהשוואה לפיקדונות וכן בהשוואה לאגרות חוב בבורסה.

לסיכום, נחזור לכותרת – בראייתנו – פיקדון בנקאי הוא השקעה נחותה בכל מצב שוק !

כל מי שהבנק מציע לו פיקדון, טוב יעשה אם יבחן את החלופות הקיימות בשוק. מי שמצפה מהבנקאי או יועץ ההשקעות שיסביר ויציע באופן יזום את החלופות, כנראה שיתאכזב. הפעילות הרווחית ביותר של הבנקים היא הפקדה של פיקדונות אשר מאפשרת לו להלוות את כספי הפקדון וליהנות מהפרשי הריבית הגדולים. לעומת זאת, כספים אשר מושקעים באגרות חוב לא ניתנים כהלוואות על ידי הבנק – מכאן שאינטרס הבנק הוא ברור.

 רובם של הרווחים העצומים אשר הבנקים רושמים מגיעים באמצעות מרווחי אשראי.

כמו כן לבנקים כיום אין אפשרות להציע: פוליסות פיננסיות והשקעות אלטרנטיביות.

יוסי פיצחדזה – מנכ”ל ומייסד Gefen Family Office

מאמרים נוספים לקריאה

תיק צמיחה

סיכון גבוה

תשואות רווח הון יוצאות דופן המנצלות את הנקעים בשוק ברחבי העולם.

תיק הצמיחה מציע מבחר רחב של תוכניות וקרנות לצמיחת הון, לרבות מגזרי צמיחה, הון סיכון ועוד. תיק זה נועד לייצר רווחי הון מעולים בטווח הבינוני-ארוך על ידי ניצול פריקה ייחודית בשוק.

המלצות:

תיק הצמיחה מציע מבחר רחב של תוכניות וקרנות לצמיחת הון, לרבות מגזרי צמיחה, הון סיכון ועוד. תיק זה נועד לייצר רווחי הון מעולים בטווח הבינוני-ארוך על ידי ניצול פריקה ייחודית בשוק.

Growth portfolio

High Risk

Exceptional capital gains yields that take advantage of the sprains in the market around the world.

The growth portfolio offers a wide selection of capital growth programs and funds, including growth sectors, venture capital and more. This portfolio is designed to generate excellent capital gains in the medium-to-long term by utilizing unique unloading in the market.

Recommendation:

The growth portfolio offers a wide selection of capital growth programs and funds, including growth sectors, venture capital and more. This portfolio is designed to generate excellent capital gains in the medium-to-long term by utilizing unique unloading in the market.

person using black and gray laptop computer

Personal customization

YPF will tailor the services and products it offers, customized, according to customer needs.

person using black and gray laptop computer

התאמה אישית

חברת YPF תתאים את השירותים והמוצרים שהיא מציעה, בהתאמה אישית, על פי צרכי הלקוח.